غربالگری مرحله دوم در چه زمانی انجام شود؟

در این رابطه باید گفت که در صورتی که غربالگری مرحله اول بینابینی باشد آزمایش غربالگری در هفته 22-15 بایستی انجام شود.(در ایران بدلیل اینکه مجوز سقط ها در صورت لزوم ، فقط زیر 19 هفته داده می شود بهترین زمان انجام این تست 15 هفته می باشد).

ادامه مطلب ...

چه عوارضی در بارداری ممکن است پیش بیاید ؟

عوارض متعددی دربارداری ممکن است ایجاد شود بطور بسیار ساده و کاربردی به آنها اشاره می شود.

ادامه مطلب ...

در سونوگرافی جفت پایینتر از نرمال گزارش شده است آیا خطری دارد؟

خیر. چنانچه جفت مختصری پایینتر از نرمال باشد یا حتی جفت کامل سر راه (پرویای کامل) باشد و علائمی نداشته باشد بجز محدود کردن فعالیتهای سنگین و پرهیز از مقاربت اقدام خاصی لازم نیست و در اغلب موارد تا آخر بارداری جفت بالا کشیده می شود .در سایر موارد توصیه های پزشک خود را بسیارجدی بگیرید.

پزشک زنان وضعیت جنین را بریچ (با پا) گزارش کرده است در این موارد چه اقدامی لازم است؟

این مورد نیز مانند جفت سر راهی ، گذراست و معمولاً تا اواخر بارداری ، جنین خواهد چرخید. چنانچه جنین تا آخر بارداری نچرخید سزارین ارجح خواهد بود.

ادامه مطلب ...

صفحه 6 از 11

زیر مجموعه ها

بازگشت به بالا