آیا آمیزش جنسی در بارداری ممنوع است ؟

یکی از سوالات رایج زوج های جوان در هنگام بارداری از متخصص زنان و زایمان سوال می شود در مورد رابطه جنسی در حین بارداری می باشد که در صورت کلی باید گفت که اشکالی ندارد ولی شرایط خاصی دارد.

مقاربت حین بارداری بجز ماه آخر و در بعضی مواردیکه پزشک زنان شما آن را یادآوری خواهد کرد ( مثل خونریزیهای حین بارداری ، آبریزش بارداری ، سابقه زایمان زودرس ، جفت سرراهی و . . . ) منعی ندارد .در ضمن بایستی شرایط مادر باردار و تمایل وی در نظر گرفته شود چرا که در بعضی موارد کاهش میل جنسی در مادر باردار مشاهده می شود .

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

بازگشت به بالا